Janda Miloslav - MONTY SERVIS - netkatalog.czPlastová okna - netkatalog.cz
Prezentace
Získejte Flash Player pro prohlížení prezentací.
Aktuality:
    22. - 24.3.2014 - Aktualizace systému webové prezentace, předem se omlouváme za občasné výpadky způsobené změnamy v používaném systému.

Značka kvality

iso_180Firma REHAU dosáhla během celého období své činnosti velmi dobré pověsti a stala se pro vyhlášenou kvalitu a spolehlivost svých výrobků známá nejen v Evropě, ale prakticky po celém světě. Aby bylo možno úroveň kvality nejen kontrolovat a dodržet, ale také podle možností dále zvyšovat, je celý proces vývoje a výroby neustále podrobován nejrůznějším nástrojům pro vnitřní i externí kontrolu kvality výrobků i výrobních prostředků, a to často i nad rámec požadavků norem. Firma REHAU spolupracuje velice aktivně s řadou nezávislých zkušeben a její výrobky jsou povinně certifikovány prakticky ve všech zemích, kde je firma REHAU jakýmkoliv způsobem zastoupena. Jedině tímto způsobem je možno udržet se na důležité pozici ve velmi složitém a náročném trhu plastových výrobků a dále své aktivity rozvíjet.

Naše spolehlivost, Váš prospěch


Kvalita, definovaná jako vlastnost výrobku nebo výkonu přesně podle předem zadané specifikace, je základem úspěchu REHAU. Proto platí následující zásady, které jsou závazné pro každého pracovníka firmy REHAU.
- Sloužíme zákazníkům a chceme plnit jejich požadavky na kvalitu
- Kvalita nevzniká kontrolou, nýbrž se musí vypracovávat, plánovat a produkovat
- Kvalita zahrnuje služby, dodržování termínů a kvalifikované zpracovávání poptávek
- Předcházení chybám eliminuje jejich odstraňování. Příčiny chyb musí být okamžitě odstraněny.
Tyto REHAU-zásady neplatí jen pro všechny zaměstnance, ale také pro všechny naže dodavatele. Výše uvedené teze z oblasti kvality podporují jasně naší orientaci na zákazníka. K dodržování a prosazování těchto zásad zavedla firma REHAU, Qualität Management-systém (QM-systém), který je obsažen v manuálu a zahrnuje všechny oblasti podniku. Detailní postupy a činnosti jsou popsány v návodech.

Jsme certifikováni dle normy ISO 9001.

Dále disponuje firma REHAU na produkci nezávislým oddělením kvality, které najdete v každém našem závodě. Činnost systému QM je zajišťován pravidelným interním auditem. Náš podnik je certifikován nezávislými a akreditovanými společnostmi.

REHAU kvalita není náhodná

Firma REHAU provádí prověřování kvality v rámci celého procesu od nákupu materiálu až po výdej hotového výrobku. Všechna oddělení, kterými daný výrobek prochází, dělají vše pro dodržení dané specifikace výrobku. Proto např. REHAU-technici kontrolují různé mechanické hodnoty, jak u materiálů, tak i u hotových výrobků. Dbají na to, aby byly dodrženy normy stanovené zákazníkem či naše vlastní dodací podmínky. Především v potravinářské oblasti je nutno velmi důrazně kontrolovat materiálové složení. Za pomoci spektrogramu kontrolujeme zda REHAU-suroviny neobsahují těžké kovy, jako olovo, kadmium, barium a jiné.

V České republice využívá firma Rehau certifikačních úřadů, jako jsou např. CSI, ITC, VÚPS a jiné.
Reakce či komentáře

Musíte být přihlášeni pro přidání reakce.